tiistai 24. syyskuuta 2013

Mikä on twiitti entä twitteri, fb on jo liikaa!

Elikkä kyse on muustakin kuin twitteristä, johon en liity kuuna päivänä!

Tässä postauksessa laitan linkkejä minun käyttämiini palveluihin, instagram, facebook, jne.

Juuri kehittelemäni julkiseksi fbook profiili johon lisää kuvia joka viikko, voi vähän vielä takkuilla tai jopa kenkkuilla!

facebook.com/studiokukila

Instagramin kuviani kahdesta linkistä, @studiokukila

http://www.iphoneogram.com/u/301271376

http://instagram.com/studiokukila


Terveisin: Antti Kukila

PS. Anteeksi kesän hiljaisuudesta..


perjantai 5. heinäkuuta 2013

Uusin, ylväin, parhain tuli fujilta julkisuuteen: Fujifilm X-M1


Tässä kun on ollut muitakin kiireitä ja tekemisiä niin en ole 
oikein pysynyt kameramaailman vauhdissa:


Mutta nyt tällä viikolla äkkäsin tämän kaunokaisen, uusinta uutta fujilta, nimeltä X-M1!

Uusi tulokas siis näyttää kuin X100, mutta omaa X bajonetin ja niitä samoja linssejä joita jo X-Pro1 ja X-E1
kameroihin on ollut jo muutaman vuoden tarjolla, näiden tarjontaan tuli kaksi uutuutta jotka ovat:

-16-50mm f3.5-5.6
-25mm f2.8

Tässä kuvia näistä linsseistä ja lopussa kamerasta itsestään:Terveisin: Antti Kukila


keskiviikko 24. huhtikuuta 2013

Markkinoinnin avainkäsitteet kysymykset!Kysymykset

1. Ennen kuin luet tekstiä: Kirjoita ylös, mitä asioita sinulle tulee mieleen sanasta
markkinointi.

 • Lisenssiointi, mainonta, patentointi, jne..
 "Pitkälle tähtäävää johtamistapa, jonka keinoin tuotetaan asiakkaille tai valituille asiakasryhmille arvoa ja hyötyä ja samalla aikaansaadaan yritykselle/ laitokselle kilpailuetua markkinoilla."
(Lahti 1992)

2. Kirjaa ylös sinulle mieluisin markkinoinnin määritelmä.

 • Asiakassuuntaisuus, kokonsaissuuntaisuus, myyntisuuntaisuus..

 • Asemoini, tuotteena asema on se paikka ostajan mielessä, jonka tuote valloitta omassa segmentissään. Asemointi tehdään kohdeasiakkaan mieleen ja sinne tuotteelle suunnitellaan mielikuva ( imago) suhteessa kilpailijoihin..
 • Korkea palvelun taso, vapaa-ajan matkailu, liikematkustus, vaatimaton palvelun taso.
 • Markkinointrimix, markkinoinnin keskeisenä tehtävänä on kulloisessakin tilanteessa valita yrityksen, laitoksen tavoitteiden kannalta mahdollisiman tehokas markkinointikeinojen yhdistelmä eli markkinointimix..
 • Käytännöllä markkinointimixin koostumukseen vaikuttaa ratkaisevasti yrityksen kilpailutilanne ja markkinointibudjetin koko..

 • TUOTE: Laatu, ominaisuudet, valikoima, tyyli, desing, merkki, pakkaus, koot, palvelu, takuu, palatususoikeus.

 • JAKELU: Lajitelma, jakelukanavat, peitto, sijainti, kuljetus.

 • HINTA: Listahinta, alennukset, maksuaika, luotteoehdot, bonukset

 • VIESTINTÄ: Mainonta, henkilökohtainen myyntityö, myynninedistäminen, suhdetoiminta, suoramarkkinointi.


3. Miten selittäisit markkinointimixin ”selkokielellä”? Kirjaa ylös kirjoittajan
esittämät 10 P:tä.

 • Product, tuote=   Tuotteen laatu, desing, pakkausmateriaali, nimi.
 • Promotion, edistäminen=   Tuotteen edistäminen asiakkaalle/markkinoille..
 • Price, hinta=   Hinta laatusuhde
 • Place, saatavuus=   Kauppapaikka, saatavuus
 • Personnel,
 • participants,
 • physical evidence,
 • process of servisce assembly,
 • politics,
 • public relations,

4. Mihin kilpailuetu voi perustua? Yritä keksiä miltä tahansa alalta esimerkki
yrityksestä, jonka kilpailuetu perustuu kyseiseen tekijään.

 • Nikon/ At the heart of the image.
 • Asiakkaan arvostamaa ylivoimasuutta kilpaileviin tuotteisiin verrattuna, joka on perustana valintaan.

 • Kilpailuetu voi perustua:
 • taloudelliseen edullisuuteen
 • parempiin tuotteen tai palvelun ominaisuuksiin
 • Kilpailu tapahtuu ihmisen mielessä, massatuotteissa
 • Jack Trout: erilaistu tai myy halvalla
 • Brandi= Tuote tai palvelu, joka omistaa oman ainutlaatuisen mielikuvan kuluttajan kuluttajan mielessä
 • Kilpailu tapahtuu ihmisen mielissä
 • Mieli vihaa epämääräisyyttä
 • Mieli on epävarma
 • Mieli ei muutu
 • Mieli voi menettää fokuksen


5. Mitä etua differoinnista on? Ovatko seuraavat yritykset mielestäsi
differoituneet ja miten mikäli ovat?

 • Differointi sisältää laadun, mutta se on käsitteenä paljon laajempi. Laatu liittyy tavallisesti fyysiseen tuotteeseen. Differointistrategian tarkoituksena on tuottaa asiakkaalle arvoa kautta koko arvoketjun.

6. Määrittele omin sanoin segmentointi. Miten Kylpylähotelli Aulanko voisi
segmentoida asiakkaansa?

 • Markkinointiohjelmien mukauttamista valittuihin kohderyhmiin tehtääviksi sanotaan segmentoinniksi
 • Tapana toimia asiakaslähtöisesti
 • Markkinoinnin perustyöväline
 • Asiakkaita lähestytään eri argumentein ja soveltaen eri tavoin
 • Keskitetty markkinointi, Pitkäaikaiset asiakassuhteet, maantietellinen tunteminen

7. Mitkä ovat neljä peruskilpailukeinoa, joilla yritys koettaa vaikuttaa kysyntään?


8. Millä perusteella oikea markkinointimix valitaan?


9. Mitkä ovat kaupallisen menestyksen avainkysymyksiä?

 • Mitä, asiakkaat haluavat?
 • Missä, asiakkaat haluavat?
 • Milloin, asiakkaat haluavat?
 • Mihin hintaan sama
 • Mitä, aiakkaat haluavat huomenna?
 • Ketkä, ovat asiakkaita?
 • Ketkä, ovat asiakkaita huomenna?

10. Miten toiminta-ajatus ja liikeidea eroavat toisistaan?


11. Ketkä ovat markkinoinnin avainasemissa palveluyrityksessä? Miksi?

 • Kaikki jotka ovat yhteydessä aiakkaaseen
 • Toimiessaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa kontakti-henkilöt

12. Mikä on asiakassuuntaisen markkinoinnin lähtökohta?

 • Tuotteiden toivomusten mukaan
 • Tuottees pyritään erilaistamaan
 • Pidetään asiakas tyytyväisenä

13. Miten ostoprosessi on muuttunut eli mihin kuluttajan vaihtoehtojen välinen
arviointitapa nykyään perustuu?

 • Nykyään vaihtoehtjen välinen arviointitapa perustuu yleisesti
 • ydintuotteen ympärille rakennetun lisäarvon
 • Yritykseen liittyvän mielikuvan ympärille

14. Mitä on asiakassuhdemarkkinointi?
 • Asiakassuhteiden luomista, ylläpitoa ja kehittämistä myyjän ja ostajan välillä.
15. Mitä ovat palvelujen erityispiirteet?

 • aineettomuus
 • tuotannon kulutuksen samanaikaisuus
 • heterogeenisuus eli erilaisuus
 • katoavuus

16. Mikä on vuorovaikutusmarkkinoinnin keskeisin avainkäsite?

 • asiakassuhde

17. Mikä on sisäisen markkinoinnin tavoite?

 • Pyritään luomaan ilmapiiti, joka motivoi yrityksen henkilöstöä aktiivisuuteen markkinointi ja asiakassuuntaisesti
 • Tavoitteena edistää kontaktihenkilöstön mahdollisuuksia toimia asiakassuhteen ja asiakkaiden tyytyväisyyden ylläpitäjinä ja kehittäjinä, asiakassuhdemarkkijoinina

18. Miten kuluttajan laatukokemukset ja tyytyväisyys palvelukokonaisuuteen
syntyvät?

 • Henkilökohtaisen vuorovaikutusprosessin tulos

19. Mitä asiakkaan tyytyväisyyden saavuttaminen edellyttää yritykseltä?

 • Ajan tasalla olevaa tietoa asiakaskunnan tarpeista ja odotuksista

20. Miten markkinoiden sirpaloituminen on vaikuttanut massamarkkinointiin?

 • Massamarkkinoinnin aika on jo suurelta osalta ohi, ja kehitys on johtanut rajaamaan kohderyhmänsä yhä hienosyisemmän
 • Kohdistaminen on yhä tarkemmin valituille kohderyhmille on osoittautunut viimevuosikymmeninä erittäin tärkeäksi menestystekijäksi

21. Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, pystyykö yritys pitämään asiakkaansa?
Valitse yritys, jonka kanta-asiakas olet, ja kirjaa ylös kanta-asiakkuutesi syitä

 • Se kuinka hyvin yritys onnistuu pitämään asiakkaan, riippuu asiakkaiden ja kontaktihenkilöiden välisestä vuorovaikutustilanteesta sekä siihen liittyvien tuotteiden ja fyysisen tuen yhteensopivuudesta
 • Pelkkä tuotteiden ja palvelujen tarjonta ei riitä, vaan yrityksen henkilökunnan tulee olla aidosti kiinnostunut ratkaisemaan asiakkaan ongelmaa

22. Mitä on tietokantamarkkinointi? Minkä yritysten tietokantoihin tiedät
kuuluvasi?

 • Tietokantamarkkinointi on asiakkaiden tarpeita koskevan, jatkuvasti muuttuvan tiedon hallistemista

23. Mitä on jälkimarkkinointi? Onko sinuun kohdistettu sitä?

 • On se, että pyritään takaamaan asiakkaan tyytyväisyys vielä kaupanteon jälkeen.


* Vanajanlinna
* Calpis Cross Center
* Puuhamaa
* Viking Line

maanantai 8. huhtikuuta 2013

Fujifilm X20 testaajaksi Verkkokauppa.comille!

Hei!

Lähetin viime viikolla emaililla hakemuksen uuden mahtavan, jännittävän, Fujifilm Finepix X20 kameran, jossa on valovoimaa kuin pohjalaisilla säkissään!

No nyt sitten odotan vastausta, pääsenkö testaajaksi, sitähän suuresti toivon!

Minä varmaankin kerron täällä sitten kuin tämä olisi jokin maailman korkein uutinen!
X20:han on tosi kiva kamera, koska itselläni on X100, niin minulla on sopivasti kokemusta fujin kameroista, siksi tähän hainkin!
TOIVOTTAKAA ONNEA!!

T. Antti.K
maanantai 25. maaliskuuta 2013

ITSEARVIOINTI, TAVASTIA AMMATTIOPISTO


ITSEARVIOINTI TYÖHARJOITTELUJAKSOLTA

Ryhmä AQ12MVPT / ehe

Koulutus Matkailualan perustutkinto, Matkailuvirkailija
Matkailun myynti- ja tietopalveluiden koulutusohjelma
Oppilaitos Ammattiopisto Tavastia
Tutkinnon osat Majoituspalvelut
Matkailualan peruspalvelut
 


Tavoitteeni opiskeluun lähtemiseen

Halusin kehittää itseäni asiakaspalvelutilanteissa ja vieraiden kielien puhumisessa sekä löytää opetuksen kautta apua itseni kehittämiseen.    Tärkeä syy  oli myös se, että Akaassa ei ole nuorille minkäänlaisia työmahdollisuuksia varsinkaan talvella.   Aiempi koulutukseni Datanomi jo nimikkeenäkin saa työnantajat perääntymään pari askelta taakse päin ja kommentoimaan:  ”ei meillä ole Sinulle tuon alan töitä”.  Pelkästään kattoon syljeskeleminenkään ei tuntunut kiehtovalta.

Olen toiminut nuoressa elämässäni:  museoavustajana, tiedotusasistenttina, skannaajana, elokuvateatterin työntekijänä, ruohonleikkaajana, talonmiehen apupoikana, pakkaajana, vanhustenkodeissa, päiväkodeissa ja maatilamatkailussa  sekä valokuvaajana, joten asiakaspalvelu ja myynti eivät ole kovin vierasta itselleni henkilökohtaisesti.

Minulle sopii erittäin hyvin täsmällisesti aikataulutettu toiminta.  Olen myös aina pitänyt huolen siitä, että olen oikeassa paikassa oikeaan aikaan.


Opiskeluni kehittyminen

Alussa alkaen olin sitä mieltä, että käyn aktiivisesti kaikilla lähiopiskelupäivillä Hämeenlinnassa, ja saan niistä ammennettua uutta tietoa itselleni.  Näin myös on käynyt  ja kuten kaikissa koulutustilanteissa, niin opiskelijoiden erilaiset taustat ja heidän tosi-elämän kertomuksensa ovat auttaneet avartamaan suhtautumista omaankin elämääni .

Ajattelin, että tämä riittää minulle, olen saanut muutamankin hyvän ystävän opiskelutovereistani.  Lisäksi ihanat ystävät, vanhemmat, tuttavat pelastivat usein tilanteen ja he ovatkin olleet uskolliset preppaajani  jos opiskelu joskus tuntuu tahmealta.

Mielestäni olen selviytynyt tähän mennessä opiskelujaksoista hyvin.  Varsinkin, kun muistelen peruskoulu-aikojen tai vieläpä Valkeakosken Kauppiksenkin  jäykkää  ilmapiiriä, niin annan 10+ pistettä jo pelkästään Tavastian hengelle.   Ja meidän oma ryhmä on kannustava ja yhteen hiileen puhaltava, samoin kaikki opettajat ovat mukavia.  


Itsearviointi työharjoittelujaksolta  21.01.2013 – 31.03.2013

Aloitin top:in tammikuun 21 päivänä.  Edellisellä viikolla sain tiedon, että minun pitää olla harjoittelupaikassani, Hotelli Emiliassa klo 6.00 aamulla!!!!  No minä todellakin olin klo 6.00 paikalla ja siellä kaikki olivat vähän sen näköisiä, että ”tulit muuten ihan hiukan liian aikaisin”.  

En todellakaan  ensin tajunnut mihin olen itseni työntämässä,  kun aavistin jo jotain,  no ”pääsin” siivoamaan hotellihuoneiden kylppäreitä ja vessanpönttöjä. Tavallaan ekan päivän jälkeen oli harjoittelijasta otettu  ns. turhat luulot pois, siitä se sitten opettelu matkailualalle käytännössä alkoi.  

Eräs tuttavani kysyi minulta, että mihin kiinnität itse ensimmäisenä huomiota, kun menet hotelliin asuk  kaaksi?  Vastasin, että siisteyteen yleensä ja varsinkin pesutilojen puhtauteen.  Siinähän se tulikin jo suurin opetus, ensinnäkin jokainen työ on erittäin arvokasta, mutta ennen kaikkea kaikki työt pitää tehdä huolellisesti ja hyvin.

Päivät ja viikot ovat vierineet kuin maratonilla.  
Olen päässyt petaamaan hotellihuoneissa sänkyjä, hoitamaan aamiaista P- kerrokseen parinakin aamuna, myymään ja tarjoilemaan aula-baarissa viinaksia vieraille ja ns. ”vakiasiakkaille”, Chek-out ja in menee jo niin hyvin,  että teen sen silloinkin, kun kollega ei ole vieressä, osaan  laittaa Bookingin/ Hotelzonin kautta varauksia Hotellinxille mainiosti, osaan myös vastata puhelimeen ilman ylimääräisiä takkuiluja.   
Vuorotyön ihanuus on tullut varsin hyvin tutuksi,  samoin hotelli- ja ravintola-alalle tyypillinen työvuorolistojen eläväinen vaihtelutahti.   Olen ollut töissä päivä- ja iltavuorossa.  Yövuoro on vielä tätä kirjoitettaessa kokematta.

Kaikkein parhaana koen sen, että olen päässyt puhumaan englantia pelkäämättä että mokaan pahasti. Venäjäksi on tullut myös jotain sanottua ohikulkijoille hotellissa.

Omasta mielestäni olen selviytynyt harjoittelujaksostani oikein hyvin.  Olen oppinut todella paljon uusia asioita ja katson, että työhistoriassani tämä on hyvin arvokasta ja monipuolista aikaa.

Synnynnäisen lukihäiriöni vuoksi vaikeinta minulle on ja tulee aina olemaan sekä opiskeluun että työharjoitteluun liittyvien kirjallisten materiaalien ja näyttöjen tekeminen.   Uskon kuitenkin, että kova yrittäminen, ystävien ja opiskelukavereiden tuki, apu ja kannustus auttavat näissäkin tehtävissä.   


Olen erittäin tyytyväinen, että lähdin tähän opiskeluun mukaan ja ”pikkupotkimisella” sain itseni liikkeelle..  Yhtään kyyneltä ei ole vierinyt, tai no, joskus pieniä manauksia kylläkin, mutta nekin lähinnä omasta saamattomuudestani.

Yksi asia joiden myötä olen saanut lisää voimaa viikkoihin, ovat minun juoksulenkkini…

Minä vapaudun lenkeilläni!


Terveisin:

Antti Kukila

torstai 17. tammikuuta 2013

Cumulus Hämeenlinna 17.1.

Tere..

Aamulla käytiin Hotelli Cumuluksessa Hämeenlinnassa aamupalalla!

Aamuni alkoi rattoisasti, aikasin herätyksellä klo 6!

Cumulus herätti vaistot, sisääntuloaula oli hieno, elegantti.

Ja sitten käveltiin aamupalalle, Hemingway baarin ohi, tuli tosi nostalginen ja harmooninen olo.

Harmikseni en ottanut ainottakaan kuvaa aamupalapöydistä, mutta sanat kertoo enemmän..

Yksi asia joka kiinnitti myös meidän opettajan Pian huomion, lattialla kahvikoneen edessä oli ämpäri, tikkaat ja imuri..

Minkätakia??

Koska asiakkaita oli vielä tuohon aikaan aamupalalla..

Muuten huonekierroksen ja allashuoneen jälkeen oli kiva fiilis..

Vatsa täynnä hotellimatskua!

T. Antti Kukila

keskiviikko 16. tammikuuta 2013

Uskonnon pääpiirteet ja ruoka-säädökset/ MV 2013/ Antti Kukila..


ISLAM
 
Ruoka on yksi niistä ongelmista, joita muslimit kohtaavat Suomessa tai muissa ei-islamilaisissa maissa. Islam kieltää ihmistä syömästä ruokaa, joka on valmistettu verestä, sianlihasta, eläinten lihasta, jotka ovat kuolleet muuten kuin teurastamalla ja petoeläinten lihasta. Sianlihan välttäminen tarkoittaa muutakin, kuin että ei syö makkaraa, läskiä, kinkkua, porsaankyljyksiä, sylttyä, maksapasteijaa jne.
 
Monet rasvat ja öljyt sisältävät sianlihaa - esim. jotkin margariinit. Valmiina ostettavat leivät, kakut ja keksit sekä monet makeiset voivat sisältää sianosista keitettyä liivatetta.
 
Juutalaisten ja kristittyjen ruoat ovat sallittuja muslimeille, kunhan ne eivät sisällä kiellettyjä aineita, kuten sikaa tai verta.
 
Joskus voi myös olla vaikeaa selvittää jonkin lisäaineen alkuperä ja siksi on varminta käyttää ainoastaan puhtaita raaka-aineita ruoanvalmistuksessa,
paistamisessa jne.
 
Alkoholikielto on islamissa ehdoton ja se käsittää myös kiellon valmistaa, kuljettaa, käsitellä ja myydä alkoholipitoisia juomia, sekä kiellon osallistua tilaisuuksiin, joissa tarjoillaan alkoholia.
 
Alkoholia sisältävät lääkkeet ovat sallittuja vain, jos vastaavaa alkoholitonta lääkettä ei ole. Kaikki mikä sumentaa aisteja ja ajattelukykyä on haram (kielletty), ja tämä sääntö pätee tietysti myös huumeisiin, kuten esim. marihuana, kokaiini, oopiumi ym. Niiden kaikenlainen käyttö, kuten alkoholinkin, on kiellettyä.
 
 
 
BUDDHALAISUUS
 
Monien uskontojen pyhät tekstit kieltävät tietyt ruoka-aineet. Muslimit ja juutalaiset eivät saa nauttia sianlihaa, ja hinduilta on kiellettyä naudanlihan syönti. Tällaiset kiellot uupuvat buddhalaisilta, mutta mitä syvemmällä uskonnossaan munkit ovat, sitä enemmän rajoitteita heidän ruokavaliossaan on. Buddhalaisluostarin keittiöstä ei löydy jälkeäkään lihasta ja sen maustehyllystä puuttuu tiettyjä mausteita.
Buddha ei kieltänyt seuraajiltaan lihan syöntiä, mutta neuvoi heitä syömään lihaa vain, kun sitä ei oltu tapettu syömistarkoituksiin. Buddhalaisuudessa nimittäin uskotaan, että ihmiset voivat syntyä uudelleen eläimen muodossa, ja siksi eläviä olentoja ei haluta satuttaa.
Tämän päivän luostareissa kokit pitävät huolen munkkien ruokavaliosta. Keittiönkaapeista ei löydy niin kutsuttua viittä pistävää yrttiä, joita ovat valkosipuli, sipuli, purjo, salottisipuli ja ruohosipuli. Nämä vahvat mausteet herättävät aisteja, mikä taas ei sovi pyrkimykseen hillitä haluja ja pysyä rauhallisena. Tästä syystä on myös selvää, että alkoholi ja huumeet lukeutuvat samaan kategoriaan.
Buddhalaiset suhtautuvat siis ruokaan ravinnonlähteenä, ei mielihyvän nostattajana. Tästä syystä munkit myös kieltävät itseltään syömisen iltapäivällä. Mitä vähemmän aikaa kuluu syömiseen, sitä enemmän sitä jää mietiskelyyn. 
 
HINDULAISUUS
 
Hindulaisuuden keskeinen periaate on väkivallasta pidättäytyminen ja elämän kunnioittaminen. Tämän vuoksi vegetarismi on ihanne. Monien hindujen ruokavalio on laktovegetaarinen ja toiset hyväksyvät munan ja kalan, toisinaan lihan.
Suuri osa hinduista on kasvissyöjiä, sillä eläimen lihaa ja verta pidetään epäpuhtaina. Lehmää pidetään pyhänä. Sikojen lihaa pidetään likaisena. Monet välttävät myös kananmunien syömistä. Kasvissyöntiä pidetään henkisyyden merkkinä.
Tietyt elintarvikkeet luokitellaan ’kuumiksi’ tai ’kylmiksi’ suhteessa niiden vaikutukseen kehoon ja tunteisiin.
 
Kylmät elintarvikkeet ovat yleensä makeita tai karvaita ja niiden uskotaan jäähdyttävän ruumiinlämpöä ja tukevan rauhallisia tunteita ja tehdä henkilö iloiseksi ja vahvaksi. Kuuma-kylmä epätasapaino voi häiritä kehon energian tasapainoa ja aiheuttaa sairastumista.
 
TAOLAISUUS/ Kungfutselaisuus
 
Kiinalainen ruoka on yksi suosituimmista ruokalajeista koko maailmassa. Lähes jokaisesta ... Nämä filosofiat ovat kungfutselaisuus ja taoismi.
 
 
SHINTOLAISUUS

Vaikea löytää, miljoona eri keskustelupalstaa aiheesta.  "Japanilaisen ruokakulttuurin osana"
 
JUUTALAISUUS
 

Juutalaista elämäntapaa säätelevistä muista säännöksistä esimerkiksi voidaan ottaa laaja sallittujen ja kiellettyjen ruoka-aineiden järjestelmä (kashrut), joka perustuu 3. Mooseksen kirjan 11:een lukuun sekä 5. Mooseksen kirjan 14:een lukuun. Sellaista ravintoa, jota on lupa nauttia, kutsutaan kosheriksi (”sopiva”). Säännöstö määrää esimerkiksi, että lehmä ja lammas ovat märehtivinä sorkkaeläiminä sallittuja kun taas sorkattomat kasvissyöjät kuten jänis ja sika ovat kiellettyjä. Evälliset ja suomulliset kalat ovat sallittuja, kun taas nilviäiset ja monet muut merenelävät ovat kiellettyjä. Linnuista kiellettyjä ovat peto- ja riistalinnut.

Lisäksi ruoka on valmistettava määrättyjä säädöksiä noudattaen. Esimerkiksi ruoaksi valmistettavat eläimet on teurastettava ja liha käsiteltävä oikealla tavalla. Monet taurastukseen liittyvistä säädöksistä liittyvät siihen, että veren syöminen on kielletty. Liharuokaa ei myöskään saa nauttia maitotuotteiden kanssa (ks. 2. Moos. 23:19).

Kosher-ruoan saaminen ei-juutalaisessa yhteiskunnassa voi kuitenkin olla vaikeaa ja nykyisin kaikki eivät noudata säädöksiä kirjaimellisesti tai noudattavat niitä vain osin. Esimerkiksi sianlihaa kuitenkin yleisesti vältetään.
 
ORTODOKSIT
 
Monet ortodoksit paastoavat kahdesti vuodessa: laskiaisesta pääsiäisyöhön ja ensimmäisestä adventista jouluyöhön. Paaston aikana ortodoksit eivät syö punaista lihaa (sikaa, nautaa, lammasta jne), mutta kylläkin mm. kanaa, kalaa ja maitotuotteita. Kaikki ortodoksisen kirkon jäsenet eivät paastoa lainkaan, eikä punaisen lihan välttämäinen tarkoita, että kakku jäisi syömättä siinä lisäaineen olevan eläinperäisen hyytelöimisaineen takia. Kyse ei ole samalla tapaa tiukasta määräyksestä kuin esimerkiksi muslimien ramadan.
Paastopäivistä enemmän ks. esim.Ortodoksi.net-sivuston paastoaikasivu.

MORMONIT
Mormonit eivät saa juoda kahvia, teetä tai alkoholia, tai polttaa tupakkaa. Piristeitä sisältävistä elintarvikkeista he saavat kuitenkin nauttia mm. Coca-Colaa - tämä on tosin jokaisen jäsenen omassa harkintavallassa.

ADVENTISMI
Kristitty on vastuussa elämäntavoistaan Jumalalle, mikä koskee myös ruokavaliota. Suurin osa Adventisteista pidättäytyy tämän takia tupakastaalkoholistahuumeista ja Raamatussa mainittujen niin sanottujen epäpuhtaiden eläinten lihasta. Monet adventistit haluavat lisäksi olla kasvissyöjiä. Jotkut pidättäytyvät myös kahvista ja teestä.

T. Antti
PS. Tämä tehtävä oli hyvin hermoja raastava, netin syöväreiden tutkimista ja myös kasvattavaa..

Kasvisruokavalio!

Tärkeimmät noudattamisen syyt:

Kasvissyöjien määrä on kasvanut suomessa viime vuosina nopeasti. 
Kasvisruokailijoita ovat sekä nuoret että aikuiset, erityisesti naiset..

 • Uskonnolliset adventistit, hindut, jne..
 • Eettiset
-Tasapainoisen ja monipuolisen rauokavalion koostaminen vaatii sitä enemmän ravitsemusasioihin paneutumista, mitä enemmän sekaruokavaliosta poiketaan.

-Niukka energian, proteiinien, d vitamiinin ja kalsiumin saanti lisäävät osteoporoosin eli luiden haurastumisen vaaraa.

-Eläinkunnan tuotteiden syöminen tai välttäminen ei sinänsä paranna tai huononna ruuan laatua.

-Ruuan laatu riippuu ruokavalion monipuolisuudesta ja tasapainoisuudesta.

-Hyvin koostettu kasvisruokavalio on parempi kuin huonosti koosettu sekaruokavalio.

-Sama pätee myös toisinpäin: hyvin koostettu sekaruokavalio on huonosti koostettua kasvisruokavaliota parempi

-Juo vettä päivänmittaan reilusti

-Älä juo happamia juomia

-Älä pese hampaita heti ruan jälkeen


LAGTOVEGETAARINEN RUOKAVALIO:

-Tavallisin kasvisruokavalio
-Ravitsemuksellinen laatu riippuu siitä, miten ruokavalio sisältää

LAKTO-OVOVEGETAARINEN RUOKAVALIO:

-Kananmuna
-Maitotaloustuotteet
-Kasviskunnan tuotteet

SEMI-VEGETAARINEN RUOKAVALIO:

-Käytetään kaikkia eloperäisiä tuotteita, paitsi punaista lihaa
-Proteiinin saanti on riittävä
-Ravitsemuksellinen laatu on hyvä

POLLOVEGETAARINEN:

-Käytetään kasvisten kanssa ohella kanaa, maitoo, kananmuna

VEGAANI:

-Vain kasvikunnan tuotteita
-Sisältää vitamiinejä
-Kuitua
-Seleeniä
-Pähkinät
-Soijapavut

Ja kaikille tämän blogin lukijoille, tämä on koulutehtävä,,, "en ole kääntynyt vegaaniks!
 -Vaan proteiinipommeja suosin!

keskiviikko 9. tammikuuta 2013

Publisher tehtävien esitys!

Mari ja Emily alkoi esittämään Publisheriään!

Esittelyssä on Villa Vuosanta, Merellinen Kokous ja Juhlakartano..

Postikortti on erittäin dynaaminen ja esiin ponnahtava, ja yrityksenä Villa Vuosanta on erittäin mielenkiintoinen meri-ihmisille!

Kuvat on hyviä mutta ajoittian liian tummia.

Sininen taustan värinä on hyvin suomalainen, seesteinen, ja hyvin henkeen sopiva..

Villa Vuosantan talon piirrustus on hyvä katseenvangitsija.

Ihan hyvä työ!


Ja esittelyssä seuraavasti:

Emmi ja Jenna!

Vuaha viidakko,,  gorilla ja banaani tarjoilemassa, ihana konsepti!

Apinateltta, iso trooppinen tila ja vielä äänet ja telttayöpyminen..

Ohjelmisoitu retki noin ideaparkin kokoisella trooppisella viidakon sisällä.

Kuva on mahtava.

Kuva kuvastaa selkeyttä ja vehreyttä, iloisuutta, hauskanpitoa.

Postikortti on ihanan Panoraamainen, kuva on edelleen sama mutta toimii täydellisesti katseen vangitsijana.Ja sitten vuorossa on Terhi:

Viialan museo on monipuolinen museo Viialan viila oy:n tuotteita, ja Viialan lasiteollisuutta käsittelevä museo...

Suomalaisen teollisuuden historiaa.

Postikortti on idyllinen.

Juliste on tosi harmooninen, kuin tekstissä lukee: Suomalaisen teollisuuden perintö paikkakunnan kulttuurissa ja historiassa..

Viilatehtaan ja lasitehtaan historiaa.

Maatilan elämää.

Avoinna tilaukesta, ympäri vuoden.

www.viialan.museo.fi

viialan@museo.fi

Viialassa ollut Viilatehdas on ainoa suomen viilatehdas..

Viialassa on ollut 1800-1935 lasitehdas.

Esite on tosi symmetrinen, kolme valokuvaa on hyvin valittu jokaiselle aukeamalle.

Sisäsivu on hyvä.tiistai 8. tammikuuta 2013

Tiinan Saksa esitys 8.1.. AMO TAVASTIA!

Tiina alkoi äsken esittelemään Saksaa..

Saksa on kauttakulkumaa ja siellä on monta kaupunkia ja kulttuuri/taide-nähtävyyksiä vaikka monelle päivälle jakaen..

Saksa on turvallinen matkustusmaa.

Suurkaupunkeissa kannattaa pitää huolta arvotavaroiden kanssa, pidä lompakot ja läppärit/ kamerat visusti tarkkailun alla..

Luonnonolot on saksassa hieman erinlainen kuin suomessa.

Terveyden huoltoon täytyy ottaa kelan myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti ajoissa ennen matkaa.

Passin katoamisesta pitää tehdä poliisille katoamis-ilmoitus.

Yleisimmät pankkikortit ja luottokortit käy ja käteinen myös.

Hätänumero  poliisi 110 ja 112 palokunta..

Saksa kuuluu shengen alueeseen, joten passia ei tarvita, mutta ajokortti on hyvä olla mukana varmuuden vuoksi..

Saksaan pääsee tietenkin autolla, eli autolautalla ruotsin kautta, Travemundeen.

Berliini on hieno kaupunki.

Valmismatkat ovat tavallisimmin 3-7 yön pituisia.

Saksassa on yli sata klassista konserttisalia, joissa soittavat yleensä kansainvälisesti tunnetut orkesterit.

Hyviä kaupunkilomakohteita on saksa täynnä.

Saksassa on paljon kylpylöitä, yli 1000.